top of page

nguDoubell

Ndiqinisekile ukuba ndingakunceda wenze imali okanye ndikuncede wakhe indawo ohlala kuyo; kodwa ngokukhethekileyo zombini.

  • LinkedIn
  • Instagram

Ibali lam

Bendisoloko ndisiva ubizo lokunceda abanye. Ndiyakholelwa ukuba umntu ushiya uphawu lwakhe kuluntu ngazo zonke izenzo ezincinci zobubele kunye nokunceda ubomi bonke. Ndivakalelwa kukuba ndingakwazi ukuphumeza igalelo lam ngeli shishini lokunceda abanye benze izitena ukuze bazakhele ubomi kunye nabanye.

Ndafunda eGrey Junior  kunye neSikolo samaBanga aPhakamileyo saseGrey  eBhayi apho ndazalelwa khona. Ndawonwabela umsebenzi wesikolo onempumelelo ndaza ndabamba izikhundla ezininzi zobunkokeli (iPrefect, uSodolophu weBhunga lesiXeko esincinci, iGosa laBafundi beKhadethi, imibala yeziFundo, imibala yeNkonzo, njl.njl.)

Ndileqe isithandwa sam se high school saya eKapa , ndabhalisa eDyunivesithi yaseKapa . Ngomnyaka wesibini, ndaba nguSekela Ntloko yoMfundi weLeo Marquard Hall kwaye emva kweminyaka emine, ndaphumelela isidanga seBusiness Science Computer Science .

Ngo-2005, utata wam wasweleka emva kokulwa nomhlaza. Kwafuneka ndiyeke ukufuna isidanga seMasters kwisayensi yekhompyuter kunye nebhasari kaGoogle ehambelanayo. Bendingenazo ingcinga yesibini malunga nalo - bendikulungele ukuthatha uxanduva kwaye ndixhase intembeko eyayenziwe ngamashumi eminyaka abathengi ngeshishini losapho.

Ngo-2007, ndasebenzisa i- ISO9001 ukuzisa imigangatho yokusebenza yasefektri ngokuhambelana nomgangatho weenkqubo zehlabathi. Olu qinisekiso lwenziwa yiDekra ekuqaleni, kodwa kamva lwatshintshelwa kwiQumrhu leMigangatho loMzantsi Afrika (SABS)  ukulungiselela iqumrhu lezatifiketi elinegama elithe chatha ekuhlaleni.

Kwiminyaka eyalandelayo, ndaphinda ndazenza zonke iinxalenye zoomatshini ngedijithali kwaye ndadala uhlaziyo lokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho usebenzisa i-CAD, i-laser-cutting, i-plasma cut, i-CNC machining njl. kuvumeleke zombini uluhlu olwahlukeneyo lweenkcukacha zemveliso (ubukhulu bezitena ezahlukeneyo kwihlabathi jikelele) kunye nemveliso yokwenziwa ekwandiswayo enezinga eliphantsi lokwaliwa. Bendikhe ndathathela ingqalelo iSigma ezintandathu, kodwa andizange ndiyiphumeze ngokusesikweni.

Ngo-2014, ndaxhaswa ukuba ndijoyine i- Rotary ngu- PDG u-Trevor Long , owandicebisa ukuba ndithathe iindima ngaphakathi kwe -Rotary Club yase-Algoa Bay . Ndibambe izikhundla ezahlukeneyo zebhodi kwaye ndibandakanyeka ngokusebenzayo kwinkonzo, eye yandinika amabhaso amabini kaPaul Harris ngomsebenzi wam ukusukela ngoko. Ndiye ndaya kwiinkomfa ezimbini zamazwe ngamazwe kwaye ndiza kuthatha indima yesithili kwi-2022-2023 unyaka.

Ngo-2018 ndiye ndabhalisela isidanga semastazi kwiYunivesithi iNelson Mandela . Ndisulunge isihloko kwi-intelligence yokwenziwa kunye ne-evolutionary computing, kwintsimi yerobhothi phantsi kwesebe lesayensi yekhompyutha. Ngelishwa, xa ubhubhane waqala, kuye kwafuneka ndikhethe phakathi kokugqiba isidanga sam okanye ukonga ishishini elalijongene nomceli mngeni ongenakwenzeka. Ngo-2020, ndakhetha ukubeka yonke imizamo yam ekuqinisekiseni ukuba umzi-mveliso wadonsa ngamaxesha anzima; kwaye senjenjalo.

Ndiyathemba ukuba ungafumana ukuzithemba ukwenza ishishini nathi, usazi ukuba besilapha ngaphezulu kweminyaka engama- 40 kwaye siza kuzama ukuba lapha ubuncinci be-40 ngaphezulu.

Qhagamshelana

Ndiyafumaneka kwimibuzo yobugcisa kunye nayo nayiphi na imiceli mngeni yobuchule onokujamelana nayo.

bottom of page